DE FRIE SKOLER SKABER NYT RUM FOR DEBAT

De frie skoler skaber nyt rum for debat

Wednesday, May 31, 2017

”Det er rigtig godt set, at Frirummet, kan være vores skoleformers bidrag til den offentlige debat, ” siger efterskoleforstander Jan Coermann, der her leder en frirumsdebat på Flakkebjerg Efterskole.


Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen er gået sammen om initiativet Frirummet for at udfordre de traditionelle politiske debatter og puste liv i den demokratiske samtale.

Wednesday, May 31, 2017

Bolde og ketchere var pakket væk i sportshallen på Flakkebjerg Efterskole, da den vestsjællandske efterskole i maj lagde hus til en debat-aften med Zenia Stampe (R) og Alex Ahrendtsen (DF). De hårde tacklinger og hurtige pointer, som ellers præger den politiske debat, var også lagt på is. Arrangementet var nemlig en frirums-debat - et nyudviklet format, som gør op med politisk debat som konfliktunderholdning.

Plads til tvivl
Friskoleforeningen, efterskoleforeningen og højskoleforeningen er gået sammen om initiativet Frirummet med støtte fra TrygFonden. Marlene Borst Hansen, Frirummets projektleder, fortæller:
”Konflikter er naturlige og nødvendige i et demokrati. Men i en frirumsdebat nøjes man ikke med at afdække uenigheder. Vi åbner op, og giver debattørerne rum til at udtrykke deres refleksioner og tvivl og fortælle om de dilemmaer, der er i ethvert politisk emne.”

 ”Frirummet vil skabe en modvægt til den kontante debatform i de etablerede medier og på de sociale medier. Målet er at styrke sammenhængskraften,” siger Marlene Borst Hansen

 

Lokomotiver for politisk debat
Under overskriften Bestemmer politikerne over eller med folket? styrede Jan Coermann, forstander for Flakkebjerg Efterskole, de to debattører og deltagerne sikkert gennem debattens tre faser. En frirumsdebat ledes af en debatpilot, der har taget et kursus i spørgeteknikker, argumentationsformer m.m.
For Jan Coermann var det helt naturligt, at Flakkebjerg Efterskole skulle være en del af Frirummet.
”Det ligger i naturlig forlængelse af vores arbejde med demokratisk dannelse og medborgerskab at lægge rum til en offentlig debat. Vores skoleformer har også en vigtig funktion som centre for det lokale kulturliv uden for byerne,” siger han.
Jan Coermann erkender dog, at rollen som debatleder samt forberedelsen kræver en indsats.
”Vi brugte en del tid på at finde et egnet tema, der var aktuelt og appellerede til både elever og lokalsamfund. Vi landede på en debat om politiker-rollen, altså en form for meta-debat. Det ville jeg nok gøre anderledes til en anden gang, for der kom meget fokus på politikerne som personer og ikke på deres værdier og holdninger,” fortæller han.

Politikere af kød og blod
Marlene Borst Hansen overværede debatten mellem Stampe og Ahrendtsen og talte bagefter med flere efterskolelever og lokale beboere, som var positivt overraskede over at opleve en helt anden side af de to debattører end den, vi normalt ser på tv. For Marlene Borst Hansen er det netop en af Frirummets kvaliteter, at deltagerne får et nyt syn på politikere:
”Stampe og Ahrendtsen er stadig dybt uenige, men vi så dem som mennesker med holdninger, der brændte for deres sag og ikke som to professionelle demagoger, der dæmoniserede hinanden.”
Flakkebjerg Efterskole har flere frirumsdebatter i støbeskeen: En retspolitisk debat om straf samt en frirumsdebat i forbindelse med kommunalvalget til november. Desuden overvejer de at udvikle en frirumsdebat i mini-format til Ungdommens Folkemøde, hvor arrangementerne er af kortere varighed.

 

Debatpilot-uddannelsen

Med støtte fra TrygFonden er der siden november 2016 blevet uddannet 50 debatpiloter. Kurset udbydes gratis til lærere, forstandere eller andre fra fri-, efter og højskolers bagland.

Efterårets kurser er allerede overtegnede, men der er stadig ledige pladser på kurset i januar: 

25. januar 2018, kl. 9-17 (dag 1/2) på Testrup Højskole
7. februar 2018, kl. 9-17 (dag 2/2) på Faaborgegnens Efterskole

Tilmelding på frirummet.org.