Uddannelse forebygger ikke langtidsledighed

Uddannelse forebygger ikke langtidsledighed

Tuesday, May 24, 2016

Tænketanken DEA har gennemført en analyse af unge, der ender på langvarig passiv ydelse. Et af resultaterne er, at risikoen for at ende i den situation øges af at gå på produktionsskole. ”Det er som at sige, at besøg på en øjenklinik øger din risiko for øjensygdom,” skriver DFS-bestyrelsesmedlem i en kommentar.

DEA Forlist 440

”Hvis du som 15 årig har en psykisk lidelse, ufaglærte eller kriminelle forældre, anden etnisk baggrund, har været anbragt uden for hjemmet, bor i et område med mange ufaglærte og har gået i skole med mange [børn af] ufaglærte med lav husstandsindkomst, så vil uddannelse kun få en begrænset effekt i forhold til at mindske risikoen for at havne i en langvarig passiv forsørgelse senere i livet.”
Sådan præsenterer Tænketanken DEA en ny analyse, som de har offentliggjort i notatet ”Forlist, men ikke fortabt.

Svært ved at løfte
Stine Vrang Elias, der er adm. direktør i DEA, siger på baggrund af analysen:
”Vi kan se, at de uddannelsestilbud, som vi har i dag, har svært ved at løfte personer, som er vokset op under vanskelige betingelser, så de ikke havner på langvarig passiv forsørgelse. Vi har brug for endnu mere debat om og analyse af, hvordan tidlige indsatser kan spille sammen med vores uddannelsessystem.”
Ifølge analysen har ikke-formelle skoleformer ingen effekt samlet set, mens produktionsskoler har direkte negativ effekt. Om dette resultat siger Stine Vrang Elias:
”Det skyldes i høj grad en selektionseffekt, hvilket betyder, at personer med stor risiko for at havne på langvarig passiv forsørgelse har en tendens til at vælge disse uddannelser.”

Gennemslagskraft men vildledende
Elias’ forbehold er ikke nok til at forhindre alvorlige misforståelser, mener Randi Jensen, der er sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen og medlem af DFS’ bestyrelse. Efter at have deltaget i præsentationsarrangementet skrev et blogindlæg på Værdier på Spil. Her skriver hun blandt andet:
”Det fremmer utvivlsomt gennemslaget i medierne, når sammenfald sprogligt beskrives som årsagssammenhænge – men det fremmer bestemt ikke forståelsen. Tværtimod.”
Videre skriver hun: ”Notatet er et pragteksempel på en økonom-jargon, som vi almindelige dødelige, og ikke mindst medier og politikere, næsten med garanti får galt i halsen.”
Randi Jensen refererer en deltager ved arrangementet: ””Det er som at sige, at besøg på en øjenklinik øger din risiko for at få en øjensygdom”.

Kvalitative undersøgelser
Randi Jensen opfordrer derfor DEA og andre til at koble de kvantitative data med mere kvalitative undersøgelser:
”Dette var også en pointe, der blev fremhævet flere gange på DEA’s meget interessante konference – som var meget mere nuanceret end notatet. Så det er bare at opfordre den i øvrigt fortræffelige tænketank til snarest muligt at følge op med analyser, som kan bruges til noget i praksis.