Tilskud til folkeoplysning for handicappede

Tilskud til folkeoplysning for handicappede

Wednesday, April 27, 2016

Kulturstyrelsen giver tilskud, som kan understøtte handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud, og kommunalbestyrelser eller landsdækkende organisation kan søge om tilskud til det samme på lokalforeningers vegne.

Handicap tegning 440

Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Kommunalbestyrelser eller landsdækkende organisation kan søge om tilskud til det samme på lokalforeningers vegne. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke foreninger tilskuddet er til.
Kulturstyrelsen yder tilskud til følgende udgifter i det omfang, de ikke dækkes efter anden lovgivning:
1) Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
2) Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
3) Tolkebistand til hørehæmmede.
4) Tilskud til hjælperudgifter

Hvem kan søge?
Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Kommunalbestyrelser eller landsdækkende organisation kan søge om tilskud til det samme på lokalforeningers vegne. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke foreninger tilskuddet er til.
Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

 

Ansøgningsfrist: 16. maj

Mere om tilskudsmulighederne