Styrelse overvejer ny vejledning

Styrelse overvejer ny vejledning

Wednesday, March 9, 2016

”Det er helt op til kommunerne, om de vil inddrage konkurrencehensynet.” Det var et af budskaberne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på et informationsmøde om folkeoplysning og konkurrenceforvridning.

Konkurrencestyrelsen 440

”Det er mit indtryk, at styrelsens repræsentanter gjorde en stor indsats for at afdramatisere deres vejledning om folkeoplysning,” fortæller Trine Bendix, sekretariatsleder i DFS, som deltog i et informationsmøde hos advokatfirmaet Horten den 3. marts.

Kontroversiel vejledning
På mødet deltog knap 50 repræsentanter for kommuner i Storkøbenhavn og for folkeoplysende og andre civilsamfundsorganisationer, og Christel Machholdt Arnstedt og Helena Berg Forchhammer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen orienterede. Lignende møder bliver afholdt andre steder i landet.
Anledningen til mødet var den vejledning, som styrelsen udsendte i efteråret. I vejledningen opfordrer styrelsen kommunerne til at tage hensyn til konkurrenceforholdet til private aktører, når de fastlægger deres støtte til folkeoplysende aktiviteter. Som grundlag for vejledningen ligger en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, som blev præsenteret på mødet af Søren Andersen.
Vejledningen har ført til skarpe protester fra den folkeoplysende verden. I januar i år sendte de fem hovedorganisationer på området, herunder DFS, et informationsbrev til alle landets kommuner, hvor de blandt andet skrev, at det ikke er korrekt, at markedet skal undersøges før støtten uddeles, så der kan tages hensyn til konkurrencen og de private virksomheder.

Ideer – ikke regler
Trine Bendix fortæller om mødet:
”Der var rigtig mange opklarende, men også kritiske spørgsmål fra deltagerne. Det fik styrelsens repræsentanter til at tage en række forbehold. F.eks. understregede de, at konkurrencereglerne ikke ændrer ved folkeoplysningslovens bestemmelser om, at de har pligt til at støtte folkeoplysende foreninger.
De beskrev vejledningen som ”ideer” og slog fast, at det er op til kommunerne selv, om de vil inddrage konkurrencehensynet eller ej.
Det blev også gjort klart, at vejledningens formulering om, det ikke er al lovlig støtte, der er fornuftig, kun handlede om kommunernes mulighed for at give forhøjede tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.”

Ny vejledning
Trine Bendix er glad for, at styrelsen bruger møderne til at forklare, at vejledningen netop kun er gode råd og anbefalinger, som kommunerne kan vælge at lytte til eller ej. ”På mødet gav styrelsens repræsentanter udtryk for, at de muligvis vil udarbejde en ny, revideret vejledning. Egentlig mener jeg slet ikke, at styrelsen skal blande sig i folkeoplysningsstøtten. Men den nuværende tekst er så misvisende, at jeg håber, at der i det mindste kommer en ny version med de forbehold og præciseringer, som vi fik på mødet.”