Opsøg mulighederne for at være med i den åbne skole

Opsøg mulighederne for at være med i den åbne skole

Friday, September 16, 2016

”De folkeoplysende skoler og foreninger skal blive bedre til aktivt at opsøge mulighederne for samspil med folkeskolen,” siger Henrik Christensen fra DFS’ bestyrelsen. Han har været med i Undervisningsministeriets udvalg om øget samspil mellem skole og fritidsliv.

Samspilsrapport 440

Udvalget har set på, hvordan det er lykkedes at skabe et samarbejde mellem det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv – og virksomheder – for at skabe en mere varieret skoledag. Det var en af intentionerne i folkeskolereformen, der trådte i kraft i sommeren 2014.
Udvalget offentligjorde i dag deres rapport og anbefalinger.
”Det har været et interessant stykke arbejde, og det er mit håb, at udvalgets arbejde og rapporten kan styrke og videreudvikle samspillet mellem skolen og fritidslivet,” siger Henrik Christensen, der deltog i udvalget som repræsentant for Dansk Folkeoplysnings Samråd. Henrik Christensen er sekretariatsleder i Dansk Oplysnings Forbund. 

Halvdelen af kommunerne mangler
Udvalget konstaterer, at kun halvdelen af kommunerne vurderer, at det går godt med samarbejdet. I en kommentar siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby:
”Der er stadig nogle kommuner, der har svært ved at sikre et godt samspil mellem skole og fritidsliv, og der skal kommunerne blive bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, så de ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang, de skal lave et undervisningsforløb udenfor klasselokalet.” 

Både i og uden for skolen
Henrik Christensen vurderer, at der er rigtig god plads til, at folkeoplysende aktiviteter under DFS’ medlemsorganisationer kan bidrage til ikke bare at skabe en endnu bedre skole, men også et endnu bedre børne- og ungeliv.
”Jeg håber, at udvalgets arbejde og rapporten kan styrke og videreudvikle samspillet mellem skolen og fritidslivet. Der er mange anbefalinger i rapporten, som retter sig mod alle os, som har en væsentlig indflydelse på at skabe det gode børne- og ungeliv, og et stærkere samspil mellem skolen og fritidslivet er og bliver en væsentlig faktor,” siger han. 

Aktivt opsøgende
Her har også de folkeoplysende skoler et ansvar, mener Henrik Christensen: ”Vi skal alle blive bedre til at komme med fortællingen om, hvorfor det er så vigtigt, at der er et stærkt samspil mellem skolen og fritidslivet.”
I den forbindelse peger han især på disse anbefalinger fra rapporten til, hvad kultur- og foreningslivet skal gøre:

  • De skal udarbejde og kommunikere egne mål og visioner for, hvilken rolle de ønsker at spille i forhold til øget samspil om det gode børneliv.
  • De skal præcisere, hvordan de kan være en ressource for skolerne, og hvad de selv ønsker at få ud af et øget samarbejde med skolerne. 
  • De skal bidrager til videndeling og forankring af de gode samarbejder med kolleger, skoler og andre relevante aktører.
  • De skal aktivt opsøge eksisterende og potentielle muligheder for øget samspil. Det kan ske ved at deltage i kommunale, lokale og regionale netværk for aktører inden for kultur- og foreningsliv, og det kan være folkeoplysningsudvalg, samråd (inden for kultur, idræt, aftenskole mv.) og Nationalt netværk af skoletjenester. 

”Jeg er meget glad for, at rapporten specifikt nævner en række af de fora, hvor DFS’ medlemsorganisationer har folk med, som en mulighed for at sikre udvikling og vidensdeling ift. hvordan vi kan indgå i og bidrage til et styrket samspil til glæde for vores børn og unge,” siger Henrik Christensen.