Handicappede bruger folkeoplysningsmidlerne

Handicappede bruger folkeoplysningsmidlerne

Tuesday, October 25, 2016

43 procent af den kommunale støtte til aftenskolerne går til handicappede. ”Det er ikke altid så synligt, hvor stor en opgave aftenskolerne løser,” siger Morten Pedersen, Aarhus kommune.

Handicapgraf Vifo 440
Kilde: Videncenter for Folkeoplysning.

Favrskov kommune bruger to tredjedele af folkeoplysningsmidlerne til handicapundervisning. Gennemsnittet for landets kommuner er 43 procent. Det fremgår af to artikler i Vifo’s nyhedsbrev, som refererer til en af videncenterets undersøgelser.
Disse tal skal sættes i forhold til, at handicapundervisningen udgør 33 procent af de samlede undervisningstimer og 19 procent af deltagerne. Forklaringen er, at folkeoplysningsloven giver kommunerne mulighed for at støtte med op til 8/9, hvorimod almindelig aftenskoleundervisnings højest kan modtage en støtte, som svarer til 1/3 af udgifterne.

Løser kommunal opgave
Aarhus er en af de kommuner, som bruger en stor del af de afsatte folkeoplysningsmidler på handicap-undervisning. De lokale aftenskoler har tætte partnerskabsaftaler med beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen, og deres indsats høster anerkendelse i kommunen.
”Det er ikke altid så synligt, hvor stor en opgave aftenskolerne egentlig løser ved at lave handicapundervisning,” siger sektionslederen for folkeoplysning i Aarhus kommune, Morten Pedersen, til Vifo’s nyhedsbrev.

Lavere tilskud til almindelig folkeoplysning
I nyhedsbrevet kommenterer Henrik Christensen fra Dansk Oplysnings Forbund Vifo’s tal. Handicapundervisning fylder relativt meget blandt DOF’s aftenskoler:
”Handicapundervisning er ikke et problem i sig selv. Udfordringen opstår, hvis der er så meget handicapundervisning i en kommune, at tilskudsrammen til folkeoplysende undervisning boliver for lille, og samtlige aktiviteter, også den almene undervisning, får lavere tilskud.”
Videre siger han:
”Risikoen er, at penge, der var beregnet til at støtte voksenundervisning, går til opgaver, der måske burde have været betalt af f.eks. social- og sundhedsforvaltninger.”