Flere frivillige i foreningerne

Flere frivillige i foreningerne

Monday, February 29, 2016

10 lettilgængelige stykker værktøj, står nu til rådighed for alle foreninger og bestyrelser, som gerne vil have flere frivillige med i arbejdet. Værktøjssættet er udarbejdet af oplysningsforbundene LOF og Fora, men mange af ideerne kan bruges i enhver forening.

Foreningsudvikling skema 440

Mange forbinder ”værktøjskasse” med et virvar af skruetrækkere, svensknøgler og knækkede tommestokke blandet godt op med assorterede søm, skruer og beslag, inklusive de rustne og de bøjede. Foras og LOF’s værktøjskasse er noget helt andet.
På de to organisationers hjemmeside ligger de 10 værktøjer overskueligt sorteret – oven i købet i den rækkefølge, man skal bruge dem.
Under overskriften ”Formål og værdier” kan man læse om kernefortælling og om frivillig strategi. Når det er på plads, går man videre til ”Organisering” med værktøjerne opgaveoversigt, kompetencebeskrivelser og årsplan. Og så går man for alvor i gang med ”Rekruttering”, hvor redskaberne er 7 gode råd, netværksanalyse, kommunikation, jobopslag og modtagelse af nye frivillige.

Videoer
Værktøjsteksterne suppleres med seks videoer. Fem af værktøjerne understøtts af hver deres instruktionsfilm. Den sjette video fortæller, hvad man som forening kan få ud af at arbejde mere strategisk med frivillige - og introducerer de 10 værktøjer.
"Vi har naturligvis haft de lokale aftenskoler som den umiddelbare målgruppe, men mange af ideerne og redskaberne er lige så anvendelige i andre typer foreninger, siger Marlene Berth Hansen.

Støtte fra DFS-pulje
De 10 værktøjer er udarbejdet af Fora og LOF, som en del af et to-årigt projekt, der har sat fokus på frivillige i aftenskolen. Værktøjerne er blevet til med inspiration fra de mange værktøjer, der er udviklet i andre store frivillige organisationer, særligt idrætsorganisationerne og NGO'er.
Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.


Lene Buerup Andersen, LOF, og Marlene Berth Nielsen, Fora, formidler syv gode råd til rekruttering på en video.