En verden uden for folkeoplysningsloven

En verden uden for folkeoplysningsloven

Wednesday, September 28, 2016

Mange aftenskoler føler sig sat i verden alene for at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning med tilskud med de begrænsninger, der følger deraf. Men der gemmer sig også muligheder for at tjene penge uden at holde sig på folkeoplysningslovens smalle sti. Det skriver Robin Kristiansen i en kommentar.

Robin Kristiansen 360
"Hvis skolen nu vælger at tilrettelægge noget undervisning uden at hente tilskud hjem til det, så er skolen friere stillet på mange områder," skriver Robin Kristiansen.

Robin Kristiansen er konsulent i Dansk Oplysnings Forbund (DOF). I en kommentar i DOF’s medlemsblad Spektrum i denne måned opfordrer han aftenskolerne til at tænke ud af den boks, som folkeoplysningsloven kan være.

Større frihed
Udgangspunktet for Robin Kristiansens overvejelser er det pres, aftenskolen er under, fordi mange kommuner sparer på lige netop det område. Men dertil kommer, at loven sætter nogle begrænsninger for undervisning i emnevalg, begrænsninger i deltagernes alder, begrænsninger i geografien med videre.
Robin Kristiansen skriver: ”Hvis skolen nu vælger at tilrettelægge noget undervisning uden at hente tilskud hjem til det, så er skolen friere stillet på mange områder. For eksempel gælder der for den tilskudsberettigede undervisning begrænsninger i emnevalg. Man må ikke lave behandling, udbrede overtro, lave virksomhed med underholdning som hovedformål og så videre.
Men uden tilskud må man gerne lave hold inden for disse områder. Det kan endda ske uden for kommunen, uden at man skal spørge først, og man kan også lave rene børnekurser, som nogen gør i for eksempel yoga eller i billedkunst.”

Hvad med pengene?
Kan det hænge økonomisk sammen. Om det skriver Robin Kristiansen: ”Jo, det bliver dyrere, men hvis tilskuddet i forvejen er blevet udhulet, skal der ikke meget deltagerbetaling til for at opveje differencen. Der foreligger jo også en mulighed for at justere lærerlønnen, for det er kun tilskudsberettiget undervisning, der skal holde sig til lønbekendtgørelsens lønregler.
Det er naturligvis også en rigtig god ide at tænke grundigt over den målgruppe, som man henvender sig til. Er det en købedygtig gruppe, og er det en gode og salgbar ’vare’, der efterspørges?”

Synergi-effekt
I kommentaren peger Robin Kristiansen på de muligheder, der ligger i at udnytte kompetencerne hos de lærere, der allerede er ansatte. Han nævner eksempler som yoga for børn, individuel afspændingsbehandling og intensiv, individuel sprogundervisning.
Også administrativt kan aftenskolerne udnytte eksisterende ressourcer:
”Husk, at skolen allerede har viden og erfaring om administration, markedsføring, undervisningsplanlægning og meget mere, som kan være vigtige parametre, når der tænkes indtægtsdækket virksomhed,” skriver Robin Kristiansen.