Demokratisk Iværksætter

Demokratisk Iværksætter

Thursday, April 14, 2016

Efterskoleforeningen inviterer til Efterskolernes Gadeparlament. Her viser deltagerne i udviklingsprojektet ”Demokratisk Iværksætter”, hvordan de er blevet engageret i lokalsamfundet og nærdemokratiet.

Gadeparlamentet henvender sig til undervisere, forstandere og politikere. Det finder sted den 26. maj i Vartov i København. Ved arrangementet kan man blandt opleve

  • Elever og partnerskabers præsentation af projekterne heriblandt bæredygtig frokost kl. 13.00, leveret af en af skolerne og det økologiske Svanholm Gods.
  • ”Det levende Gadeparlament”. Et debatforum i gården om bl.a flygtninge, ældre, ensomhed, fællesskab og demokrati. Debatten styres af Olav Hesseldahl, Ungdomsbureauet.
  • Hvordan unge kan blive ildsjæle, når innovation, demokrati og lokaludvikling er omdrejningspunktet for undervisningen.
  • Hvordan partnerskaber mellem en efterskole og et lokalsamfund kan kvalificere elevernes læring og føre til erhvervsvejledning i limousineudgave.
  • Præsentation af undervisningsmaterialer og undervisningsfilm om veje til partnerskaber.

Demokratisk Iværksætterprojektet er et udviklingsprojekt mellem Efterskoleforeningen og Landdistrikternes Fællesråd. Formålet er at fremme unges demokratiske engagement samt efterskolernes samarbejde med lokalsamfundet.

 

Sted: Vartov, Farvergade 27

Tid: 26. maj kl. 13:00- 16:00

Arrangør: Efterskoleforeningen

Yderligere oplysninger, herunder detaljeret program og tilmelding