Aftenskolernes position er truet

Aftenskolernes position er truet

Tuesday, February 2, 2016

En ny undersøgelse viser en faretruende udviklingstendens for aftenskoleområdet. ”Det bør være et wake up call,” siger sekretariatsleder i Fritid & Samfund Steffen Hartje, der har stået for undersøgelsen.

Steffen Hartje 2 160
Hvis der ikke snart gøres noget, der kan forbedre aftenskolernes vilkår, vil området svinde ind, og der vil være kommuner helt uden aftenskoler,” siger sekretariatsleder i Fritid & Samfund Steffen Hartje.

Den nye undersøgelse, som Fritid & Samfund har gennemført, viser, at aftenskolerne befinder sig i en meget vanskelig situation. Den peger på disse områder:

De er udfordret af stadig mindre politisk bevågenhed både på landsplan og i kommunerne. Hvad der bl.a. kommer til udtryk ved, at aftenskoleområdet ikke er særligt velbeskrevet i de kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitikker.

  • De har kun i meget begrænset omfang været i stand til i fællesskab at sætte en ny dagsorden for udviklingen af området (eksempelvis gennem etablering af partnerskaber med de kommunale forvaltninger om at løse velfærdsopgaver).
  • De er ikke en del af den frivillighedsdagsorden, der får så stor opmærksomhed i kommunerne for øjeblikket, og de er begyndt at blive presset af, at frivillige i stigende grad påtager sig undervisnings- og læringsopgaver.
  • Faldet i antallet af skoler har i nogle kommuner betydet, at der er færre ressourcer til rådighed til at deltage i lokale netværk og til at lave lobbyvirksomhed i forhold til kommunalbestyrelsen m.fl. På trods af at der er blevet flere store skoler, der generelt er mere effektive og agerer mere professionelt end de små skoler.
  • De får en stadig større konkurrence fra biblioteker og andre kommunale institutioner, der tilbyder undervisning og foredrag gratis.
  • De har en faldende aktivitet.

Skoleledere og politikere
”Undersøgelsens resultater bør være et wake up call både for skolelederne i oplysningsforbundene og for politikere på nationalt og kommunalt plan. Hvis der ikke snart gøres noget, der kan forbedre aftenskolernes vilkår, vil området svinde ind, og der vil være kommuner helt uden aftenskoler,” siger sekretariatsleder i Fritid & Samfund Steffen Hartje.

 Læs rapporten