Regeringen stopper indsatsen for socialøkonomiske virksomheder

Regeringen stopper indsatsen for socialøkonomiske virksomheder

Thursday, November 19, 2015

”Det forekommer ikke rationelt at smide de kompetencer, man har opbygget, ned af brættet,” siger Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen. Stine Bosse og en række andre eksperter er enige.

Randi Jensen 2015 440
"Når der skæres i de sociale ydelser må man i anstændighedens navn prioritere en bred vifte af indsatser der støtter udsatte menneskers muligheder for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet," siger Randi Jensen.

Med udgangen af 2015 bliver Rådet for Socialøkonomiske virksomheder nedlagt. Tidligere har regeringen lukket Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder.

Udsattes muligheder
”Det er ærgerligt,” siger Randi Jensen, der er sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen og medlem af DFS’ bestyrelse. Flere daghøjskoler driver socialøkonomiske virksomheder.
Randi Jensen sætter lukningen i forhold til det nye forlig om kontanthjælpsloftet: ”Når der skæres i de sociale ydelser så må man altså også i anstændighedens navn prioritere en bred vifte af indsatser der støtter udsatte menneskers muligheder for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet.
For langt de fleste handler det jo ikke om at de ikke vil, men om at de ikke kan og at der ikke er nogen der vil have den arbejdskraft, de er i stand til at levere,” siger hun.

Dumt at starte forfra
I forbindelse med lukningen udtaler erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at de socialøkonomiske virksomheder "fortsat kommer til at spille en rolle i forhold til at få udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet." Og han skriver, han forventer at kunne præsentere en ny indsats i begyndelsen af 2016.
Randi Jensen kommenterer dette:  ”Det er selvfølgelig godt. Jeg er faktisk helt enig i, at sektoren tydeligt bør indgå som en del af erhvervs- og vækstpolitikken.
Men det forekommer ikke rationelt, heller ikke økonomisk, at smide de kompetencer og det momentum, man har opbygget på området, ned af brættet. Så skal man jo til at starte forfra, og det er både dyrere og dårligere end at justere kursen.”

I mølposen
Også en række andre aktører er utilfredse, fremgår det af en artikel i Altinget/Civilsamfundet.
”Jeg kan ikke bedømme nogle initiativer, jeg ikke har set. Men jeg er da bekymret. For hvis man ikke bruger lidt tid og penge på det her område, så kan jeg da være bange for, at det hele går i mølposen,”siger rådets formand Stine Bosse.

Taberne
”Taberne bliver de borgere, for hvem en socialøkonomisk virksomhed kunne have været vejen ind på det ordinære arbejdsmarked,” siger Jon Krog, direktør i Selveje Danmark, en af brancheorganisationerne for socialøkonomiske virksomheder, og medlem af rådet.

Udkantsområderne
Susanne Westhausen, der er direktør i arbejdsgiver- og interesseorganisationen Kooperationen, siger:
”Det er jo den flotte indsats for socialøkonomiske virksomheder, der nu drager sit sidste suk. Nu har socialøkonomien ikke flere tydelige hægter ind i centraladministrationen tilbage.
Imens regeringen flytter statslige arbejdspladser til udkanten, mister vi samtidig chancen for at høste de store muligheder, der er, for at socialøkonomiske virksomheder skaber liv i udkantsområderne. Og det er ellers noget, de er gode til.”

DFS linkArtikel i Altinget

 

Socialøkonomiske læringsvirksomheder

Daghøjskolen Fokus i Aalborg er en af de daghøjskoler, der har lavet en socialøkonommisk virksomhed, Kaffé Fair, som en afdeling af daghøjskolen. Kaffé Fair driver erhvervsvirksomhed, men er indrettet på at være et fleksibelt læringsrum som kan tilpasses mennesker, der ikke uden videre passer ind i de almindelige uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Skolen har opfundet begrebet “socialøkonomisk læringsvirksomhed", forkortet til SØLV, og langt de fleste socialøkonomiske virksomheder tænker meget i oplæring og i at støtte den enkelte i at udnytte sine særlige potentialer bedst muligt og om muligt komme videre. Det giver rigtig gode resultater.

”Men der er brug for en meget større og mangfoldig SØLV-sektor, hvis behovet skal løftes - og det går altså ikke uden statsligt engagement,” siger Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen.