Elevernes livsenergi smitter af på flygtningene

Elevernes livsenergi smitter af på flygtningene

Thursday, November 19, 2015

”Efterskolerne kan gøre en kæmpe forskel,” siger Anders Brolev fra Hanstholm Asylcenter. I tre dage flyttede eleverne fra Eriksminde Efterskole ind på centerets skole.

Eriksminde_Hanstholm 440
Foto: Peter Klode

”Jeg oplever, at efterskoleeleverne kommer med gejst, livsenergi og glæde, som smitter af på flygtningene,” siger skoleleder Anders Brolev fra asylskolen ved Hanstholm Asylcenter til Eterskolebladet. Der går 200 elever på skolen i alderen 17 år og op.

Fantastiske dage
Anders Brolev fortsætter:
”Vi har oplevet beboere, som ikke har smilet i månedsvis, fordi de står i en svær livssituation. De ved ikke, om de må være her, eller om de skal sendes ud af landet igen. De er utroligt pressede.
Men besøget af efterskoleeleverne smittede af. Flygtningene blev revet med og fik nogle fantastiske dage."

Begge veje
Anders Brolevs udtalelser falder, efter at elever og lærere fra Eriksminde Efterskole ved Odder flyttede ind på Asylskolen i tre dage.
”Vi kom og præsenterede en række aktiviteter, men vores elever fik også undervisning af flygtninge, for det handler om, at alle parter både giver og modtager,” fortæller forstander Søren Møllgård Kristensen til Efterskolebladet og tilføjer:
”Det mellemfolkelige møde er vigtigt, fordi det giver en forståelse for hinanden som mennesker. Vi fik indsigt i flygtningenes vilkår, og det giver et andet billede end det, eleverne møder i medierne.”

Skolen som arbejdsplads
Efterskolen har også planer om at invitere flygtninge ind og deltage i det daglige arbejde, så de kan opbygge et kendskab til arbejdsmarkedet og dagliglivet:
”Det kan for eksempel ske ved, at nogle flygtninge får deres gang på skolen nogle dage om ugen, hvor de indgår i forskellige opgaver,” siger forstanderen.
I øjeblikket drøftes sådan en aftale med kommunen.

FfF logo 160

Efterskoleforeningen er med i Folkeoplysning for Flygtninge

DFS linkHele artiklen fra Efterskolebladet