Tænkeboks om samspillet mellem formel og ikke-formel uddannelse

Tænkeboks om samspillet mellem formel og ikke-formel uddannelse

Thursday, February 6, 2014

Er den lige vej altid den bedste? Sådan spørger DEA som udgangspunkt for en Tænkeboks, som vil udvikle ideer til, hvordan mankan skabe et mere organiseret og koordineret samspil mellem det formelle og ikke-formelle uddannelsessystem med det mål at bringe flere unge videre rent uddannelsesmæssigt.

DEA tænkeboks 280

Det er den ellevte i rækken af Tænkebokse, som tænketanken DEA organiserer. Her samles en engageret kreds af DEA’s partnere og eksterne ressourcepersoner omkring en central samfundsudfordring inden for et eller flere af DEA’s fokusområder: uddannelse, forskning og innovation.
DFS er partnerorganisation med DEA og har været med til at udvikle ideen til denne Tænkeboks.

For meget fokus på den lige vej
På DEA’s hjemmeside forklares videre om denne Tænkeboks:
”De danske ungdomsuddannelser har for alvor været på dagsordenen igennem det seneste tiår. Men når det handler om at få de unge ind på ungdomsuddannelserne og efterfølgende fastholde dem eller hjælpe dem videre på rette uddannelsesmæssige hylde har fokus i høj grad været på det formelle uddannelsessystem. Man har så at sige fokuseret på ’den lige vej’, hvor grundskolen naturligt efterfølges af en ungdomsuddannelse, der så fører til videre uddannelse eller job.
Men langt fra alle unge går den lige vej – måske fordi de ikke er uddannelsesparate eller måske fordi de mister motivationen eller selvtilliden undervejs i deres ungdomsuddannelse. For disse unge løfter det ikke-formelle uddannelsessystem som fx daghøjskoler, produktionsskoler eller fagskoler en afgørende opgave, når det handler om at motivere og udvikle sig både fagligt, personligt og socialt og komme videre i uddannelsessystemet.

Yderligere oplysninger: Maria Lindorf, 3342 6618 / 2129 8892 / mal@dea.nu

DFS linkDEA’s hjemmeside

Relaterede nyheder