Kulturel Navigator

Kulturel Navigator

Tuesday, September 2, 2014

Kulturel NavigatorForbered dine elever på kulturmødet. MS tilbyder kursus for blandt andet højskole- og efterskolelærere. Med kurset bliver du i stand til at klæde elever på til at indgå nysgerrigt i kulturmøder - på studieturen, på udveksling og i hverdagen.

MS Kulturel Navigator 320
Fra et tidligere kursus hos MS

Kurset giver dig en række metoder til at undervise ud fra din faglighed med en global, kulturel vinkel, hvor udgangspunktet er dine elevers refleksion over globale problemstillinger. Målet er at undervise unge, så de oplever globale sammenhænge som nærværende og erfarer sig selv som aktive aktører i en kompleks verden.

På kurset lærer du:

  • Reflektionsmetoder, der fremmer en forståelse af kulturelle forhold på møder, der appellerer til unge
  • Kropslige øvelser, der styrker elevernes kritiske stillinstagen, handlekompetence og engagement i den verden, de befinder sig i
  • Storytelling som redskab til at lade eleverne se sig selv som globale medborgere
  • Ideer til, hvordan du selv kan opbygge kulturelle dilemmaer og cases til elever
  • En konkret, tilpasset handlingsplan til brug i dit undervisningsforløb, som styrker dine elevers evne til at arbejde løsningsorienteret med kulturelle problemstillinger.

Deltagere
Undervisere på gymnasiale uddannelser, højskoler og efterskoler der ønsker at perspektivere deres undervisning, så det fremmer global dannelse og forståelse hos eleverne. Gennem dagen implementerer deltagerne kursets begreber og metoder i forhold til deres egen faglighed, undervisning eller projektforløb.

Tid og sted

København 18. nocembwe 2014

Århus: 25. november 2014

København 24. marts 2015

Århus: 31. marts 2015 / AFLYST

Pris: 1875 kr. inkl. forplejning for én deltager. 3750 kr. inkl. forplejning for tre deltagere.