Aftenskolerne får deres egen pris

Aftenskolerne får deres egen pris

Wednesday, May 21, 2014

Aftenskolen er, når den er bedst: nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfundslivet og samfundsdebatten. Det sætter en nyindstift pris fokus på: Aftenskolernes Pris.

Aftenskolernes Pris 160

I en pressemeddelelse skriver initiativtagerne:
”På samme måde som filmindustrien hvert år hylder de bedste præstationer, bliver der nu også mulighed for at fejre de aftenskoler, der i særlig grad har bidraget til udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen skal sætte udbrede kendskabet til, hvad aftenskolen er, når den er bedst: nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfundslivet og amfundsdebatten.”

Oplysningsforbundene
Bag initiativet står de landsdækkende oplysningsforbund: Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF-Danmark), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), Liberalt Oplysningsforbund (LOF), NETOP – Netværk for Oplysning, landsforeningen Fritid & Samfund samt oplysningsforbundet FO-Aarhus.

Borgeren i centrum
De skriver videre
”Aftenskolen er stadig det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelses-system, og for mange voksne er det også det eneste tilbud, der findes i lokalsamfundet. Aftenskolerne har gennem de 200 år, der har eksisteret aftenskoleundervisning, vist en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sig nye undervisningsbehov og altid sætte den enkelte borgers behov i centrum.

Drevet af ildsjæle
Aftenskolerne drives typisk af en ulønnet bestyrelse og en ansat leder samt en række undervisere, der har det til fælles, at de alle ønsker at give et kvalificeret kursustilbud til alle grupper af den danske befolkning. Uanset om deltagerne er resursestærke eller resursesvage, om de har en lang videregående uddannelse eller er kortuddannede, kan de få indfriet behovet for kompetenceudvikling og for at indgå i sociale fællesskaber. Derfor er aftenskoleundervisningen stadig utrolig populær. Med mere end 800.000 deltagere pr. år er denne form for ikke-formel læring en vigtig institution i det danske samfund. En institution, der primært drives frem og fornys af mange ildsjæle, og det er disse ildsjæle, som Aftenskolernes Pris retter sig imod.”

Ni forskellige priser
Aftenskolernes Pris er opdelt i ni kategorier:

  • Årets aftenskole
  • Handicapprisen
  • Partnerskabsprisen
  • Den internationale pris
  • Den innovative pris
  • Integrationsprisen
  • Den debatskabende pris
  • Aftenskolens ildsjæl
  • Årets aftenskolekommune.

Vinderne får ud over æren 5.000 kr. til at forkæle deres personale med som tak for den ekstra indsats. 

Hvem indstiller?
Alle med interesse for området kan via en hjemmeside på en nem måde indstille aftenskoler og deres medarbejdere til priserne. Dog indstilles Årets aftenskolekommune af Fritid & Samfund.

 

Hvem udpeger?
En uafhængig jury vil stå for vurdering og udvælgelse af vinderne blandt de indstillede kandidater i de forskellige kategorier. Juryen består af repræsentanter fra kommuner og foreningsliv.

Hvem overrækker?
Prisen overrækkes af kulturminister Marianne Jelved.
Tid: Fredag den 15. august 2014 kl. 11.00-15.00
Sted: Restaurant Hermans i Tivoli Friheden, Aarhus.

DFS linkYderligere oplysninger