Værdifællesskaber før velfærdsopgaver

Værdifællesskaber før velfærdsopgaver

Wednesday, April 24, 2013

Det primære formål med foreningslivet og det frivillige Danmark er at skabe værdifællesskaber, ikke at løse velfærdsopgaver. Det er en central pointe for DFS i debatten om frivillighedens betydning

DFS frivillig 200

Det frivillige arbejde fylder meget i den offentlige debat. Regeringen har sat en proces i gang, der skal ”revitalisere” det 10 år gamle Frivillighedscharter. Frivilligheden fylder meget i det folkeoplysende arbejde.
Derfor indgår DFS i den offentlige debat og arbejdet med charteret. En arbejdsgruppe under DFS’ bestyrelse koordinere indsatsen. Arbejdsgruppen har netop udarbejdet et positionspapir om frivillighed, som DFS’ bestyrelse godkendte i sidste uge. 

Fundamentet for velfærd
I positionspapiret står der bl.a.: ”I de senere år er der sket en drejning i den politiske og offentlige debat i Danmark om civil-samfundet. Vi er gået fra at tale om foreningsliv til at tale om frivillighed – fra demokrati og fællesskab, til individ, velfærd og opgaveløsning.”
I papiret fastslår man, at DFS vil fastholde foreningsorganiseringen, og at den demokratiske dannelse er et vigtigt omdrejningspunkt for det frivillige Danmark:
”Vi ser, at den demokratiske dannelse, der opstår i et forpligtende fællesskab, er af allerstørste betydning for den høje grad af tillid, vi danskere har til vores omverden og hinanden. Den tillid ønsker vi fortsat skal være bærende for det danske samfund og folk. Det er fællesskabet mellem myndige borgere, der er selve fundamentet for et bæredygtigt velfærdssamfund.”

Nytteværdi i sig selv
For DFS er det primære formål med foreningslivet og det frivillige Danmark at skabe værdifællesskaber, ikke at løse velfærdsopgaver. ”Foreningslivet har en nytteværdi i sig selv, og ikke i hvad der kan måles og evalueres som umiddelbare resultater af en given indsats,” konstaterer DFS.

Nytænkning
I slutningen af dokumenteret opfordrer DFS ForeningsDanmark til at udfordre, nytænke, forandre, afprøve, evaluere og udvikle nye organiseringsformer, som har demokrati som et bærende element, således at den demokratiske dannelse fortsat er i højsædet.
”Dette forpligter vi os som repræsentant for ForeningsDanmark til at stå i spidsen for i de kommende år, så foreningslivet fortsat, som det historisk har været kendetegnende, matcher befolkningens behov for udfoldelse og engagement,” slutter dokumentet.