Tænd læselysten!

Tænd læselysten!

Monday, September 30, 2013

Det er nu, 12 kommuner får mulighed for at være modelkommune for kampagnen Danmark Læser. ”Jeg vil opfordre aftenskoler og andre folkeoplysere at gå i dialog med borgmestrene om at få lavet en god ansøgning,” siger DFS’ sekretariatsleder.

Danmark Læser 220

Alle landets borgmestre har modtaget brev fra kulturministeren. Marianne Jelved inviterer borgmestrene til at ansøger om at blive modelkommune i kampagnen Danmark Læser.
”Formålet er først og fremmest at tænde læselysten hos en masse mennesker, som normalt ikke læser skønlitteratur,” skriver Marianne Jelved. 

Nye aktører
Kulturministeren opfordrer borgmestrene til ”…at byde ind med utraditionelle ider til, hvordan nye målgrupper kan møde skønlitteraturen i deres hverdag.”
Marianne Jelved skriver også, at det er afgørende at kommunens læseaktiviteter involverer aktører, der normalt ikke beskæftiger sig med læsning, f.eks. idrætsklubber, arbejdspladser eller boligforeninger. ”Det vil være oplagt, at disse aktører samarbejder med f.eks. folkebiblioteker og oplysningsforbund, der arbejder med læsefremmende tiltag hver dag året rundt,” tilføjer kulturministeren.

Hjælp jeres borgmester
”Mange folkeoplysende skoler og foreninger har erfaringer på dette område. Dem vil jeg opfordre til at undersøge, om deres kommune agter at søge – og i givet fald gå aktivt ind i projektet.
Nogle steder kan man måske også nå at overbevise sin kommune og tilbyde at være med til at udvikle ideen og ansøgningen,” siger Trine Bendix, der er sekretariatsleder i DFS.
En fagligt funderet dommerkomite vil udvælge de 12 modelkommunere, der kan få op til en halv million kroner til deres læseprojekter.