Skab bedre forhold for folkeoplysningen i din kommune

Skab bedre forhold for folkeoplysningen i din kommune

Wednesday, September 11, 2013

For aftenskoler, daghøjskoler og andre i den folkeoplysende voksenundervisning er kommunen afgørende. En ny pjece skal inspirere de lokale folkeoplysere i arbejdet for opnå bedre arbejdsforhold.

Kommunalpjece forside 220

Kommunernes økonomi er hårdt presset i disse år. Mange opgaver skal løses, og mange aktører står i kø for at få del i budgettet.  På den anden side er kommunerne interesseret at lægge opgaver ud til andre. Her har de folkeoplysende skoler nye muligheder.
De lokale folkeoplyseres forhold til politikerne og de ansatte i forvaltningen har derfor stor betydning. 

Gør selv noget!
Resultatet afhænger af mange forhold, men skoleledere og bestyrelser kan også selv påvirke det. I denne pjece fortæller vi lidt om:

  • Hvilke muligheder for kommunal finansiering er der?
  • Hvordan er de kommunale rutiner?
  • Hvordan og hvornår kan lokale folkeoplysere bedst påvirke      beslutningerne?

Pjecen giver en første introduktion til denne indsats.

Der er brug for det
At der er brug for lokal indsats fremgår af udviklingen i de kommunale tilskud til folkeoplysningen. Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne
Fra 2002 til 2013 har aftenskolerne mistet 46,1 % af den støtte, de modtager fra kommunerne.
Den første store bid skyldes Folketingets ændring af tilskudsreglerne, som fik drastiske konsekvenser i 2003.
Men efterfølgende har kommunerne år for år fjernet nye bidder af tilskuddet. Fra 2003 til 2013 faldt det samlede kommunale tilskud til folkeoplysende voksenundervisning med 22,8 %.

Pjecen er udgivet af Fritid & Samfund og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 

DFS linkKlik rundt i pjecen

DFS linkHele pjecen som pdf-fil 

Pjecen kan bestilles ved henvendelse til konsulent Flemming Gjedde, DFS; fg@dfs.dk

DFS linkNotat om aftenskolernes økonomi