Forskellen på at identificere og at anvende ressourcer

Forskellen på at identificere og at anvende ressourcer

Thursday, January 3, 2013

”Der er en vigtig skelnen i 1) at identificere ressourcer og så på 2) at anvende ressourcer. Den forskel kan mange med fordel skrive sig godt og grundigt bag øret, så frivillighed ikke bare sættes lig med ulønnet arbejdskraft.”

Flemming Jørgensen 160
Flemming Jørgensen, FDB, medlem af DFS' bestyrelse

Sådan indleder Flemming Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem i DFS, et blogindlæg. Indlægget er skrevet som en refleksion over, hvad han hørte på Mandag Morgens 24-timers camp "RessourceDanmark". Flemming Jørgensen er direktionskonsulent i FDB og repræsenterede DFS på campen.

Positive afvigere
I bloggen beskriver Flemming Jørgensen nogle af campens programpunkter. Et af dem handlede om værktøjet "Positive Deviance". Det går ud på. at sætte fokus på de positive afvigere og så bygge på læring og erfaringer fra, hvad disse positive afvigere kan - og som ingen andre åbenbart gør - men som alle med fordel kunne gøre.

Ildsjælene
Senere i indlægget skriver han bl.a. "Det er en udfordring at bringe alle ildsjælene sammen på tværs af organisationer, netværk med mere - men det er også her, løsningerne ligger. Der skal tænkes skæve nye tanker. "Kommunen version 2.0″ - men for så vidt også "Foreningen version 2.0″ Det er endvidere en udfordring, hvordan vi (ildsjælene) efterfølgende får involveret alle andre - så vores ideer ikke bliver dem, der bare skal implementeres, men så alle får et ejerskab og en vilje til og forståelse for at ændre adfærd."