Faglig og menneskelig retning

Faglig og menneskelig retning

Thursday, May 2, 2013

Frie Fagskoler vil være 5-10 % af løsningen for frafaldstruede unge. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, det er realistisk.

Frie Fagskoler 220

På grund af lærerkonflikten blev halvdelen af årsmødet i Frie Fagskoler aflyst, men fredagsprogrammet, den 19. april, blev gennemført som planlagt, og de 70 deltagere var mødt med godt humør. Mødet fandt sted på Bymose Hegn i Helsinge.

Relevant skoleform
Frie Fagskolers formand Jette Rønne indledte med en inspirerende beretning fra bestyrelsen:
”Aldrig har der været så meget at tale om, og aldrig har vores skoleform været så relevant”.
Jette Rønne kunne i sin første beretning som formand fortælle, at nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at Frie Fagskoler vil være omkostningsneutrale, hvis blot skoleformen løfter hver anden elev videre til i ungdomsuddannelse. Formanden fortsatte stolt med ordene:
”Frie Fagskoler skal være 5-10 % af løsningen for de frafaldstruede unge.”
Jette Rønne fremhævede, at Frie Fagskoler kan give de frafaldstruede unge både faglig og menneskelig retning, og dermed tilbyde et solidt fundament som de unge kan komme videre på.

God forretning
Årsmødet bød også på oplæg af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl fra Arbejdernes Erhvervsråd, som har samarbejdet med Dansk Industri om at kortlægge veje og omveje i det danske uddannelsessystem.  Under oplægget lagde hun op til debat og provokerede ved at sætte fokus på, hvad de unges omveje koster i kroner og ører for samfundet:
”Det er en milliongod forretning, hver gang en ung får en uddannelse”.
I den forbindelse kunne hun tilslutte sig, at Frie Fagskoler er en fornuftigt og endda samfundsbesparende omvej:
”På baggrund af vores kortlægning af unges uddannelsesveje ser jeg absolut, at der er masser af plads til Frie Fagskoler. At Frie Fagskoler vil være 5-10 % af løsningen for de frafaldstruede unge, ser jeg som et godt, realistisk og fornuftigt mål”.

Rikke Vium Madsen repræsenterede DFS på Årsmødet

DFS linkFrie Fagskolers hjemmeside