Voksne kan også lære fremmedsprog

Voksne kan også lære fremmedsprog

Thursday, July 5, 2012

Danskerne bliver dårligere til fremmedsprog. Eksperterne vil løse problemet via folkeskolen. Men hvad med alle dem, som ikke når at får gavn af mere sprogundervisning i skolen, spørger DFS’ formand i et debatindlæg.

sprog på aftenskole

Den 3. juli omtalte flere medier en Eurobarometer-undersøgelse, som EU-kommissionen havde bestilt. Den viste, at andelen af danskere, der kan mere end ét fremmedsprog, er faldet med otte procent siden 2005.
Eksperter, organisationsrepræsentanter og politikere kommenterede undersøgelsen, men ingen pegede på, at voksne kan nå at indhente det forsømte.
På den baggrund sendte Per Paludan Hansen dette debatindlæg til en række aviser.

Hvorfor vente 15 år?

Af Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd

Danskerne bliver dårligere til fremmedsprog. Eksperterne vil løse problemet via folkeskolen. Det giver i bedste fald resultater om 15 år. Men hvad med alle dem, som ikke når at får gavn af mere sprogundervisning i skolen?
En ny europæisk undersøgelse viser, at færre danskere end tidligere kan tale mere end ét fremmedsprog, i praksis andet end engelsk. Erhvervslivet advarer om, at det kan gøre det sværere for danske virksomheder at eksportere.
Eksperter peger på, at det giver respekt og sympati at kunne tale sproget, når man er i udlandet. Institutleder Alex Klinge, CBS, udtaler, at sprogkundskaber er en vigtig del af de interkulturelle kompetencer - og det er jo nok så vigtigt i globaliseringens tidsalder.
Flere eksperter har også ideer til, hvad vi kan gøre ved det. Men alle løsningerne handler om mere og bedre sprogundervisning i skolen - og i læreruddannelsen.
Det er en god ide. Men det får ikke effekt de næste 15 år. Først skal lærerne blive bedre, og folkeskoleloven skal ændres, og så skal lille Julie og lille Magnus, der begynder i skolen om et par år, lige gå 12 år i skole. Så har vi voksne, der kan flere fremmedsprog.
Men hvad med alle dem, der er voksne i dag, og hvad med dem, der allerede er begyndt i folkeskolen? Skal de ikke blive bedre til fremmedsprog? Tålmodighed er en dyd, men den kan også overdrives.
Folkeoplysningen er ekspert i sprogundervisning for voksne. Mange hundredetusinder har gennem årene lært et nyt fremmedsprog på aftenskole. Det er en af forklaringerne på, at danskernes sprogkundskaber stadig ligger højt, selv om det er gået tilbage.
Desværre fylder sprogundervisningen mindre i dag end for 10, 15 og 20 år siden. Det skyldes borgernes eget valg, men det skyldes også, at det er blevet dyrere at gå på aftenskole. De kommunale tilskud er næsten halveret på 10 år.
I en kommentar til sprogundersøgelsen fortæller uddannelsesminister Morten Østergaard, at regeringen i øjeblikket arbejder på en internationaliseringsstrategi, der vil have fokus på fremmedsprog.
Det lyder spændende. Sådan en strategi skal være langsigtet. Men lad den nu ikke være for langsigtet. Tænk aftenskolerne og andre, der i dag og i morgen udbyder sprogundervisning til voksne, ind i strategien. Vi er parate til at løfte opgaven.