Ingen afgift på aftenskolekataloger

Ingen afgift på aftenskolekataloger

Wednesday, September 5, 2012

Regeringen og Enhedslisten har udpeget undtagelser for reklameafgiften. Blandt disse er aftenskolekataloger.

FOF katalog 160

I forbindelse med Finansloven for 2012 aftalte regeringen og Enhedslisten at indføre en afgift på hustandsomdelte reklamer.

Ifølge dagbladet BT den 2. september har partierne i et par måneder undersøgt og diskuteret behovet for undtagelser for afgiften. Vurderet ud fra politikerudtalelser til BT har det springende punkt været de lokale ugeaviser, som vil blive undtaget, hvis de har mere end 25 procents redaktionelt stof.

På undtagelseslisten er også reklamer omfattet af folkeoplysningsloven samt dagblade med abonnement, religiøst materiale og telefonbøger.