Hvad er produktion

Hvad er produktion?

Wednesday, May 9, 2012

Der var stor debatlyst på Produktionsskoleforeningens generalforsamling. Man diskuterede bl.a. skolernes identitet, en kommende fleksuddannelse og udbredelse af produktionsskoler i Europa.

PSF

Næsten 300 mennesker var samlet til Produktionsskoleforeningens årlige generalforsamling i Vingstedcenteret den 27. april. Generalforsamlingen indgik i et tredages arrangement, der også indeholdt et kursus.
DFS' formand, Per Paludan Hansen, deltog som gæst i generalforsamlingen.
"Med så mange deltagere var det et af de største årsmøder i vores medlemskreds, og det var spændende at overvære den livlige debat efter formandens beretning," fortæller Per Paludan Hansen.

Europæisk udbredelse
I beretningen kunne formanden, Lennart Damsbo-Andersen, konstatere, at produktionsskoleideen, der er opstået i Danmark, har bredt sig til en række europæiske lande: Finland, Frankrig, Sverige, Tyskland og Østrig. Foreningen har været drivende i at få etableret en europæisk paraplyorganisation  sammen med søsterorganisationer i disse lande.
Formanden kom også ind på regeringens planer for en fleksuddannelse. Produktionsskolerne ser sig selv som en central medspiller.
"Vores rolle vil tage udgangspunkt i produktionsskolepædagogikkens kerneydelse, nemlig at vi kan tilbyde individuelt tilrettelagte forløb med et praktisk udgangspunkt," sagde Lennart Damsbo-Andersen.

Mere end fysisk produktion?
"Efter beretningen var der en interessant diskussion om skoleformens identitet.
At produktionen er central for undervisningen, giver sig selv, men hvad er produktion i dag. Traditionelt tænker man i fysisk produktion, men spørgsmålet blev rejst, om man også skal inkludere immateriel produktion. Kan rollespil og teater også være produktion, blev der spurgt," fortæller Per Paludan Hansen.