Frafald viser behovet for fleksuddannelse

Frafald viser behovet for fleksuddannelse

Thursday, September 13, 2012

”En stor gruppe af unge har brug for et alternativ til erhvervsfaglige uddannelser og gymnasier. Det viser de triste tal for frafaldet på erhvervsskolerne,” udtaler sekretariatsleder Trine Bendix fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

TBK 160
"Det stigende frafald understreger, at det haster med et en ungdomsuddannelse for de unge, som ikke er klar til en traditionel ungdomsuddannelse,” siger Trine Bendix.

Ministeriet for Børn og Undervisning har i dag offentliggjort, at andelen af unge, som fuldfører deres erhvervsfaglige uddannelse, er faldet fra 56,3 procent i 2007 til 52,5 i 2011.

"DFS og de folkeoplysende skoleforeninger har aktivt deltaget i arbejdet med at udvikle en ny fleksibel ungdomsuddannelse," siger Trine Bendix og fortsætter: "Vi var glade for, at fleksuddannelsen var en del regeringsgrundlaget, men nu trækker det ud med et lovforslag. Det stigende frafald på erhvervsskolerne understreger, at det haster med et en ungdomsuddannelse for de unge, som ikke er klar til en traditionel ungdomsuddannelse."

DFS er paraply organisation for 34 folkeoplysende landsorganisationer herunder landsforeningerne for følgende skoleformer, der alle skal spille en rolle i fleksuddannelsen: efterskolerne, højskolerne, daghøjskolerne, oplysningsforbundene, de frie fagskoler, produktionskolerne og ungdomsskolerne.

 

 

DFS linkMere om fleksuddannelsen

DFS' ønsker til fleksuddannelsen
- Målgruppen skal være unge, som af personlige, læringsmæssige eller sociale årsager ikke er klar til en traditionel ungdomsuddannelse
- Den skal være en veldefineret uddannelsesvej, som både kan føre til en selvstændig arbejdsmarkedsrettet ungdomsuddannelse og til optag på en af de eksisterende ungdoms- eller videregående uddannelser
- Den skal tilbyde de unge en fast ramme og social base, samtidig med at det faktiske uddannelsesforløb bliver individuelt tilrettelagt den unges behov
- Den skal sikre den tættest mulige integrering af uddannelse og en helhedsorienteret uddannelses-, erhvervs- og eksistentiel vejledning
- Hele spekteret af uddannelsestilbud til unge og unge voksne skal indgå i fleksuddannelsen, herunder efterskoler, højskoler, produktionsskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund, frie fagskoler og daghøjskoler,
- Optag i fleksuddannelsen skal forudsætte målgruppevurdering af Ungdommens Uddannelsesvejledning, som også skal have ansvaret for uddannelsesplaner og tilsyn med uddannelsesinstitutionerne
- Fleksuddannelsen skal statsfinansieres og være SU-berettiget. I den forbindelse må der tage særlige initiativer for at sikre, at produktionsskolerne kan indgå på lige fod i fleksuddannelsen, og at de samtidig kan videreføre deres nuværende tilbud.