Fra fællesskab til frivillighed

Fra fællesskab til frivillighed

Wednesday, April 11, 2012

”Vi er gået fra at tale om foreningsliv til at tale om frivillighed – fra demokrati og fællesskab, til individ, velfærd og opgaveløsning.” Sådan indleder Helle H. Bjerregård og Hans Stavnsager en kronik i Information.

HHB stående 160
Helle H. Bjerregård

Dagbladet Information har for tiden en kronikserie om civilsamfundet. I et bidrag til denne serie diskuterer Helle H. Bjerregård og Hans Stavnsager den 10. april det skift, de har observeret fra fokus på foreningslivet til stat og kommuners anvendelse af frivillige.
Helle H. Bjerregård er udviklingskonsulent i DFS. Hans Stavnsager har som konsulent udført en række opgaver for folkeoplysningen. Han har tidligere været generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Kommunal frivillighed
De to kronikforfattere stiller indledningsvis spørgsmålet: Hvilket formål har det frivillige arbejde og foreningslivet. De skriver bl.a.:
"Hvis det primære formål er at få løst en række konkrete samfundsopgaver, som vi af den ene eller anden grund ikke mener at have råd til at få lønnet personale til at løse, betyder organiseringen af frivilligheden ikke det store. Så kan man fint erstatte foreningslivet med f.eks. kommunal frivillighed, hvor den enkelte kommunale institution knytter 'egne' frivillige til sig, som det allerede sker mange steder i landet."

Udvander medlemsdemokratiet
Faren ved at fokusere på opgaveløsning for det offentlige er ifølge Bjerregård og Stavnsager bl.a.
"Man flytter beslutningskompetencen fra det interne medlemsdemokrati i foreningerne til det formelle politiske system. Det er nu det offentlige, der bestemmer, hvad foreningen skal arbejde med, og ikke medlemmerne. Det risikerer at udvande medlemsdemokratiet og dermed svække foreningernes rolle som demokratiopdragere. Foreningernes traditionelle rolle som korrektiv til og vagthund over for den offentlige sektor og det etablerede politiske system risikerer lige så stille at forsvinde. Hvilken hund bider af den hånd, der fodrer den?"
 
Oplære og opdrage
Kronikforfatterne peger på, at foreningerne har en opgave "… i forhold til opgaven med at oplære og opdrage hinanden til demokratisk samtale og ansvarlighed i forhold til de fælles beslutninger har foreningslivet en fuldstændig central rolle."
Videre skriver de:
"Vi har (måske) flere frivillige end nogensinde før - og politikerne vil gerne have mange flere - men som på mange andre områder er kvantitet her ikke lig med kvalitet. Der er grundlæggende forskel på, om man er medlem i en forening sammen med andre, eller om man er tilmeldt en kommunal institutions vagtliste, for den demokratiske dannelse, der sker i foreningslivet, er meget svær at genfinde i den kommunale frivillighed."
Afslutningsvis opfordrer Bjerregård og Stavnsager regeringen til at sætte gang i en debat om foreningsliv og frivillighed i Danmark, hvor både det politiske liv og foreningsverdenen inddrags.