Folkeoplysningsloven med kommentarer

Folkeoplysningsloven med kommentarer

Monday, March 12, 2012

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i bogform suppleret med kommentarer til de enkelte paragraffer.

Kommentarer og bemærkninger stammer fra:
• undervisningsministerens oprindelige forslag om en folkeoplysningslov
• de efterfølgende mange ændringer af loven
• ministerens svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslagene
• udtalelser fra det kommunale tilsyn
• udtalelser fra Undervisningsministeriet.     

Bogen udkommer på Kommuneforlaget.