Folkeoplysningen spiller basketball

Folkeoplysningen spiller basketball

Friday, June 8, 2012

Den århusianske basketball-klub Bakken Bears er gået ind i et projektsamarbejde med FO-Aarhus og Aarhus Tech. Hovedformålet er at skaffe unge praktplads via Bakkens Bears’ sponsornetværk i erhvervslivet.

Bakken Bears 160

"Som sportsklub vil vi gerne være med til at tage et socialt ansvar. Vi kan allerede nu mærke, at der er interesse for projektet blandt sponsorer," udtaler Bakken Bears' bestyrelsesformand, Claus Hommelhoff til Aarhus Stiftstidende.

FO-Aarhus driver aftenskole, daghøjskole og anden folkeoplysende virksomhed i. Organisationen har erfaringer fra et lignende projekt sammen med fodboldklubben AGF.
Fo-Aarhus bidrager på tre niveauer til projektet. For det første tilbyder de at opkvalificere den enkelte unge i dansk, matematik og engelsk, på enten ordblinde- eller FVU niveau, afhængigt af den enkeltes faglige udgangspunkt, samt praktikstedets ønsker.
Derudover tilbyder de undervisning til andre ansatte i de sponsor-virksomheder, som lægger praktikpladser til projektet. Det kan være ordblindetest og efterfølgende ordblindeundervisning, samt FVU-undervisning. Det giver ingen omkostninger for den enkelte virksomhed, da denne undervisning er statsfinansieret.
Endelig står FO-Aarhus for den praktiske drift af projektet.

Ud over folkeoplysningen og sportsklubben deltager også Aarhus Tech i projektet. Deres virksomhedskonsulenter skal være garanter for den faglige kvalitet i uddannelsesplanerne.