Evaluering inden nedlæggelse

Evaluering inden nedlæggelse

Monday, January 2, 2012

DFS opfordrer regeringen til at gennemføre en evaluering af Teknologirådet, inden man beslutter at nedlægge det. ”Det er vigtigt, at der er et forum som Teknologirådet, hvor borgere, interessenter, eksperter og politikere kan debattere samfundsudviklingen og ny teknologi,” skriver DFS i et høringssvar.

I forbindelse med finansloven for 2012 besluttede regeringen at nedlægge Teknologirådet. Nedlæggelsen skal vedtages af Folketinget, og forslaget er sendt i høring. Dansk Folkeoplysnings Samråd har indgivet høringssvar.
I høringssvaret skriver DFS bl.a.:
"Vi mener, at det er vigtigt, at der er et forum som Teknologirådet, hvor borgere, interessenter, eksperter og politikere kan debattere samfundsudviklingen og ny teknologi. Borgerinddragelse og borgerhøringer er et væsentligt element i den danske demokratiske tradition, som også DFS er en del af."

Relevante aktiviteter
Videre skriver DFS: "Vi er bekymrede for, at beslutningen om den hastige nedlæggelse af rådet vil betyde at aktiviteterne stoppes."
På den baggrund foreslår DFS en evaluering af Teknologirådet og dets aktiviteter og skriver: "En evaluering der viser hvilke aktiviteter, det er relevant at videreføre og under hvilket rammer det i givet fald kan ske. DFS foreslår, at nedlæggelsen udskydes til der har været foretaget en evaluering."

Rød pilDFS' høringssvar

Hvad er Teknologirådet
Teknologirådet er sat i verden for at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser for både mennesker, samfund og miljø. Teknologirådet skal derfor fremme debatten om teknologi, vurdere teknologien, og rådgive Folketinget og regeringen i teknologiske spørgsmål. 
Teknologirådet er en uafhængig institution oprettet af Folketinget i 1995 og er en afløser for Teknologinævnet, der blev oprettet i 1986. 
Teknologirådet modtager årligt et tilskud via Finansloven på omkring 10 mio. kroner.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er tilsynsførende myndighed for Rådet, og Folketingets Forskningsudvalg er Teknologirådets faste kontakt til Folketinget. Én gang om året aflægger Rådet beretning til Folketinget og regeringen.
(Kilde: Teknologirådets hjemmeside/http://www.tekno.dk)

Relaterede nyheder