Den åbne samtale

Den åbne samtale

Wednesday, May 9, 2012

“Folkeoplysning er den åbne samtale,” sagde højskolelærer og tidligere medlem af Etisk Råd på oplysningsforbundet NETOP’s landsmøde. Både hun og formanden tog også afsæt i DFS’ strategidiskussioner de seneste to år.

Landsmøde Bente Dahl 160
NETOP's formand, Bente Dahl, fremviser DFS' debathæfte "Drastiske ændringer er nødvendige".

"Når folk med forskellige holdninger mødes, sker der noget. Den åbne samtale kan modgå ensomhed og isolation," sagde Annemarie Morris i landsmødets hovedtale.
Videre kritiserede hun politikerne for strudsementalitet, når de hellere lytter til spindoktorer og fokusgrupper end til almindelige mennesker. Annemarie Morris er tidligere gymnasierektor, højskoleforstander, medlem af Etisk Råd, nu lærer på Løgumkloster Højskole.
Om folkeoplysningens fremtid sagde hun bl.a.: "Folkeoplysningens chance er at være det modsatte af passiv underholdning, at tilbyde mulighed for samtale. Hvis folkeoplysningen kun tilbyder underholdning, kan man lige så godt nedlægge den. 

Inspiration fra DFS
Annemarie Morris, der talte under overskriften "Dagligdagens etik i folkeoplysningen" tog udgangspunkt i DFS' nye strategi 2012-2017. Hun fandt formen utroligt kedelig, men indholdet roste hun.
Også NETOP's formand, Bente Dahl, henviste til strategidiskussionerne i DFS. Hun inddrog det debathæfte, som lagde op til den nye strategi, "Drastiske ændringer er nødvendige" og refererede til debatten på DFS' repræsentantskabsmøde
Bente Dahl kom også ind på undervisningsminister Christine Antorinis planer for Ny Nordisk skole - en kombination af åndens og håndens arbejde. NETOP vil arbejde for at inkludere de frafaldne unge. Husflidsforeningerne, som er en del af NETOP, har ekspertise i at "lære med hænderne", sagde hun.

Ny næstformand
Der deltog cirka 70 mennesker i landsmødet, som fandt sted den 28.-29. april i Svendborg. NETOP har aktiviteter i 56 af landets kommuner. Både antallet af lokalafdelinger og timetallet er konstant.
Som ny næstformand valgte landsmødet Hans Grishauge, der er medlem af bestyrelserne i NETOP København og NETOP Hvidovre og til dagligt sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum.