Aktiv klient eller aktiv medborger

Aktiv klient eller aktiv medborger

Tuesday, February 7, 2012

Ny rapport reducerer den aktive borger til kommunens nemme klient og hjælper. ”Er den aktive medborgers opgave at hjælpe det offentlige, eller skal det offentlige støtte civilsamfundet,” spørger DFS’ sekretariatsleder, Trine Bendix.

Trine Bendix Knudsen (1)
"I rapportener en aktiv borger en, der kan tage vare på sit eget liv," siger Trine Bendix Knudsen.

"Der er et stort potentiale i at få borgerne til at tage større ansvar for deres eget og andres liv." Sådan præsenterer mediehuset Mandag Morgen sit projekt "Den Aktive Borger". 
De har netop udgivet dn rapport om emnet med undertitlen "Hvordan flere borgere kan spille en rolle i velfærdssamfundet". Den blev præsenteret den 25. januar i en workshop på Mandag Morgens konference Velfærdens Innovationsdag 2011.

Presset på den offentlige velfærd
Om projektet skriver Mandag Morgen videre:

"Det skaber bedre livskvalitet, når man kan klare sig selv frem for at være afhængig af f.eks. det offentlige. Og det kan være med til at skabe løsninger, der passer bedre til den enkelte, da borgerne bedre end det offentlige ved, hvad lige netop deres behov er. En sidegevinst ved mere aktive borgere er, at de kan lette noget af presset på den offentlige velfærd."
Ifølge Trine Bendix, der deltog i præsentations-workshoppen, er rapportens overvejende fokus på sidegevinsten, at lette presset på kommunernes velfærdsarbejde:
"I virkeligheden taler rapporten om den aktive klient snarere end den aktive borger. En aktiv borger er - i rapporten - en, der kan tage vare på sit eget liv, og den frivillige er et enkeltstående individ, der kan hjælpe kommunen - kommunens lille hjælper," siger hun.

Hjælp dig selv - og din nabo
Trine Bendix henviser til de tre former for aktivitet for borgeren, som rapporten analyserer sig frem til:
"Den ene er selvbetjening. Den handler om, at borgeren skal hjælpe sig selv på nettet, skovle sne eller slå græs for naboen.
Det andet kalder de mestring. Det er borgeren som aktiv klient, der genopretter sin funktionsevne eller opkvalificerer sig.
Det tredje er samskabelse. Her kommer foreningslivet ind, men stadig på den offentlige sektors præmisser," fortæller DFS' sekretariatsleder.

På samfundets præmisser
Trine Bendix opfordrer Mandag Morgen til at gå videre med projektet, men med større fokus på civilsamfundet.
"De kunne kortlægge, hvad civilsamfundet består af, herunder enkeltpersoner, organisationer, selvejende institutioner, social-økonomiske virksomheder mm.. Men de bør også sætte perspektivet på benene og se på, hvordan det offentlige system kan støtte civilsamfundet frem for omvendt. Hvordan får vi et velfærdssamfund på samfundets præmisser og ikke på det offentliges præmisser?"