Webtema: lokale samråd

Webtema: lokale samråd

Tuesday, January 25, 2011

I omkring en tredjedel af landets kommuner er lokale samråd med til at skabe synlighed og bedre vilkår for den folkeoplysende voksenundervisning. På DFS’ nye webtema kan aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter i resten af landet hente ideer, gode råd og støttemuligheder til arbejdet med få deres eget samråd.

"I disse tider er der mere end nogensinde brug for, at vi i aftenskolerne står sammen." Sådan sagde Britt Enna fra FOF Sønderborg, da DFS gennemførte en rundspørge til de eksisterende lokale samråd. Britt Ennas og andre folkeoplyseres erfaringer med lokale samråd er en vigtig del af de nye temasider på www.dfs.dk.
På webtemaet finder man også kontaktoplysninger på de eksisterende lokale samråd. Kontaktpersonerne stiller gerne op i andre kommuner og fortæller om deres erfaringer.
Skulle nogen være i tvivl om nytten, kan man også finde en række gode argumenter for at etablere lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning.

Hvordan kommer vi i gang?
Også i til den fase kan man hente hjælp på DFS' hjemmeside. Under overskriften Værktøjskassen er der - indtil videre:

• Et udkast til et brev, du kan sende til andre folkeoplysningsorganisationer som indkaldelse til et stiftende møde i et lokalt samråd.
• Et udkast til vedtægter for et Folkeoplysende Voksenundervisningssamråd.
• En artikel, der forklarer, hvordan lokale samråd kan arbejde for at forbedre de økonomiske tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

DFS-støtte
Webtemaet fortæller om DFS' arbejdsgruppe, som består af konsulenter fra DFS og fra landsorganisationerne. Arbejdsgruppens medlemmer stiller også gerne op, hvis lokale folkeoplysere vil have hjælp til at etablere lokale samråd eller til at sætte nyt liv i eksisterende samråd.
Endelig kan man finde retningslinjer og ansøgningsskema for den DFS-pulje, der uddeler økonomisk støtte til nye og eksisterende lokale samråd.

Rød pilWebtema lokale samråd

Tre gode grunde

• Lokale samråd sikrer en fælles og stærk synlighed overfor kommunalpolitikere og forvaltning
• Lokale samråd sikrer bedre forhold for den kommunale folkeoplysning, fx i forhold til økonomi og lokaler
• Lokale samråd styrker og øger borgernes tilbud om folkeoplysning

Samråd i hele landet
DFS arbejder for, at der bliver etableret samråd i alle landets kommuner. Dette arbejde foregår i samarbejde med de store landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og Netop), Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitet.

Har du spørgsmål eller forslag til disse sider, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård, 33 26 03 71, hhb@dfs.dk

Relaterede nyheder