Ønskebørn 2.0

Ønskebørn 2.0

Tuesday, November 22, 2011

Den medicinske udvikling og bioteknologien giver os nye muligheder for at forme fremtidens børn? Fem folkeoplysende organisationer inviterer til konference om bioteknologiens muligheder, forskernes visioner og borgernes politiske ansvar.

• I hvilken retning skal de formes?
• Hvem skal forme dem - forældre eller samfund?
• Er der etiske grænser for magten?
• Skal børnene tilpasses skolen og samfundet eller begge dele gøres mere rummelige?
Det er disse spørgsmål, som vil blive diskuteret på en konference på den Frie Lærerskole i Ollerup den 20. januar næste år.
  Ønskebørn 2.0

Etik og teknologi
Initiativtagerne til konferencen og det videre perspektiv i 2012 er Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne samt Den frie Lærerskole i Ollerup.
"Målet er at fremme interessen og opmærksomheden blandt borgerne for at kunne tage stilling til påtrængende etiske spørgsmål i lyset af den teknologiske udvikling," skriver arrangørerne.

Blandt oplægsholderne er
• Regner Birkelund, ph.d., og dr.phil, lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus
Universitet.
• Michael Christensen, overlæge på Statens Serum Institut.
• Jes Harfeld, ph.d., forsker i bioetik, Aarhus Universitet.
• Mickey Gjerris, cand.theol. lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Medlem af Det Etiske Råd.
• Jennifer Maureen Jørgensen, videnskabelig assistent, ph.d., fosterdiagnostik
• Hans Grishauge, Grundtvigsk Forum.

Tid: 20. januar 2012 
Sted: Den frie Lærerskole i Ollerup. Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.
Pris: kr. 375 inkl. forplejning.
Tilmeldingsfrist: Senest mandag den 9. januar 2012 til Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15. Ollerup. 5762 Vester Skerninge. 62 24 10 66

 

Relaterede nyheder