Lad fanden tage de ældste

Lad fanden tage de ældste

Tuesday, August 23, 2011

Fra 2015 skal det være slut med papir og brev fra det offentlige til borgerne. Det er et af målene med regeringens digitaliseringsstrategi. Men hvad med de 400.000 ældre borgere, der aldrig har været på internettet?

Sådan indleder DFS' formand Per Paludan Hansen en kommentar om ældres behov for it-undervisning. Kommentaren har foreløbig været bragt i Fyns Amts Avis og Dagbladet (Køge, Roskilde, Ringsted).

Resten af kommentaren:

Det er fint, at stat og kommune kan spare ved at digitalisere kommunikationen med borgerne. Der er heller ikke tvivl om, at det vil være en lettelse for mange borgere. Med en vis sindsro kan vi nok gå ud fra, at det ikke vil være et problem for flertallet af borgerne.

Men skal vi stille os tilfredse med, at flertallet af borgerne kan kommunikere med det offentlige? Behøver de 400.000 ældre, der aldrig har været internettet, ikke at få informationer og forespørgsler fra kommunen? Dertil kommer andre ældre, der måske har prøvet internettet, men som ikke har pc hjemme, og som ikke er habile brugere.

Også blandt borgere under 60 er der en stor gruppe, som i fremtiden skal gå på biblioteket for at opdage, at kommunen har skrevet til dem.

  it_tastaturforvirring_160
Kontakten til det offentlige kan blive svær at overskue for borger, der ikke er vant til at arbejde med computer.

Total-digitaliseringen kan hurtigt blive rigtig dyr for det offentligen, når man skal rydde op efter misforståelser og at rykke for reaktioner på budskaber, der aldrig er nået frem til borgerne. For det andet - og mere vigtigt: i et demokratisk velfærdssamfund kan vi ikke bare lade fanden tage de sidste og affærdige dem med, at de må tage sig sammen og følge med tiden.

Hvis regering og kommuner vil nå det ambitiøse mål i 2015, er det ikke tilstrækkeligt at ændre administrative procedurer i ministerier og kommunale forvaltninger. Det vil også være nødvendigt at sætte ind med en massiv indsats for at give især de ældre de nødvendige it-kompetencer. Det kommer ikke af sig selv.

Kommunerne må tage ansvaret for, at de ældre bliver i stand til at håndtere den papirløse kommunikation, men der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken forfra. Allerede i dag har aftenskolerne en omfattende kursusvirksomhed inden for it. Bibliotekerne har korte introduktionsdage, og Ældresagen stiller frivillige til rådighed.

Jeg vil derfor opfordre kommunerne til tage initiativ til lokale partnerskaber med aftenskoler, biblioteker og ældreorganisationer. Sammen vil vi kunne løfte den meget store opgave, der venter.