Kommunerne har halveret tilskuddet

Kommunerne har halveret tilskuddet

Wednesday, January 19, 2011

På ni år har kommunerne fjernet næsten halvdelen af tilskuddene til folkeoplysningen. Lidt over halvdelen skyldes lovændringen i 2002. Resten har kommunerne klaret på eget initiativ.

Fra 2002 til 2011 har aftenskolerne mistet 46,4 % af den støtte, de modtager fra kommunerne. I 2002 blev der i alle landets kommuner brugt 625,9 millioner kr., og i 2011 vil det være 335,6 mio. kr.
Den første store bid skyldes Folketingets ændring af tilskudsreglerne, som fik drastiske konsekvenser i 2003.
Men efterfølgende har kommunerne år for år fjernet nye bidder af tilskuddet. Fra 2003 til 2011 faldt det samlede kommunale tilskud til folkeoplysende voksenundervisning med 22,1 %.

Værre endnu
Denne udvikling var regeringens folkeoplysningsudvalg helt bevidst om. I 2009 fremlagde DFS et notat i udvalget, der viste, at kommunerne fra 2003 til 2008 havde skåret med 17 %.
Samtidig påpegede DFS de dramatiske forskelle i støtten fra kommune til kommune. De tre bedste kommuner bevilligede 146,2 kr. pr. indbygger, mens de tre dårligste afsatte 14,20 kr. pr. indbygger til folkeoplysende voksenundervisning
På den baggrund foreslog udvalget i sin afsluttende rapport at ændre folkeoplysningsloven, så kommunerne blev forpligtet til at give et tilskud, som svarer til mindst halvdelen af udgifterne. Dette forslag har regeringen afvist at gennemføre.

Nedadgående spiral
Efter rapportens offentliggørelse er der kommet nye tal fra Danmarks Statistik. Kort før jul kom regnskabstallene for 2009. På den baggrund udarbejdede DFS et notat, der blev fremsendt til medlemmerne af Folketingets uddannelsesudvalg som forberedelse af det åbne samråd om folkeoplysningsloven.
Dagen efter samrådet, den 19. januar, blev budgettallene for 2011 offentliggjort. Tallene viser, at den nedadgående spiral i kommunerne fortsætter.

DFS linkDFS' notat om aftenskolernes økonomiske situation (12.1.11)

DFS linkUddannelsesudvalgets åbne samråd om ny folkeoplysningslov

DFS linkMere om ny folkeoplysningslov

Metode
Umiddelbart er det ikke muligt at sammenligne regnskabstal og budgettal. I praksis har der på folkeoplysningsområdet typisk hvert år været en forskel på et par procent mellem det budgetterede og det faktiske resultat.
For at kunne angive procentudviklingen helt frem til 2011, hvor vi ikke har regnskabstal for de to sidste år, har vi beregnet faldet fra budget 2009 til 2011 (4,2 %). Derefter har vi trukket 4,2 % fra regnskabstallet for 2009. Dermed er vi nået frem til et sandsynligt tal for, hvor meget kommunerne tilsammen kommer til at bruge i år.