For unge der elsker at lære med hænderne

For unge der elsker at lære med hænderne

Wednesday, September 28, 2011

Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne hedder nu Frie Fagskoler. Navneskiftet symboliserer et udviklingsarbejde, som skal geare skolerne til nye generationer af elever. De Frie Fagskoler ved, at mange unge lærer bedst ved at gøre ting, ved at prøve det af med en lærer eller vejleder som sikkerhedsnet.

De Frie Fagskoler er kostskoler bygget på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen er garanteret praktisk-faglig og fagene er mad, design, krop, pædagogik, håndværk, forbrugerøkonomi, og idræt.    Frie Fagskoler

Gøremålsundervisning
Skolerne er bygget op omkring begrebet gøremålsundervisning. "Det gælder ikke kun de faglige områder," fortæller Christian Schultz, der er chefkonsulent i Foreningen af Frie Fagskoler (FaFF), og uddyber: "Gøremålsundervisningen anvendes også i de boglige fag, således er matematik ikke kun traditionel klasseundervisning, men også foregår i køkkenet og designlokalet, mens dansk og engelsk kan være lagt ind i fagene Krop og Idræt. De Frie Fagskoler ved nemlig at mange unge lærer bedst ved at gøre ting, ved at prøve det af med en lærer eller vejleder som sikkerhedsnet."

Hjemmets gøremål
I en artikel i DialogWeb fortæller Karen Maigaard, som er forstander ved Odense Fagskole: "Oprindeligt tog skolerne afsæt i kvindernes gøremål i hjemmene. Deltagerne skulle blive mere bevidste og dygtigere til deres konkrete arbejdsopgaver, men nok så vigtigt skulle deres horisont udvides gennem kunst og kulturfag eksempelvis. Et ophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole blev anset som en del af den almene dannelse for kvinder, men efterhånden også som en vej til at skabe sig et erhverv," siger hun.

Bro til erhvervsuddannelserne
Skolernes rolle som en vej til arbejdsmarkedet lægger Christian Schulz også vægt på: "De Frie Fagskoler vil være en stærk fremtidig aktør i uddannelsessystemet samtidig med, at et ophold på de Frie Fagskoler altid har fokus på at give den unge tid til at udvikle sig - ud fra de behov der er til stede," siger han. De Frie Fagskoler tilbyder bl.a. 10. klasse, STU, almene kurser, mentorordning samt "Parat til Erhvervsuddannelse" som er et alment dannende forløb, specielt udviklet til at forbedre de unges valg og mindske frafald på den efterfølgende erhvervsuddannelse. Skoleformens almendannende grundlag er den paraply som samler de forskellige tilbud i en fælles tilgang til pædagogik og personlig udvikling.

Kostskole og faglighed
Den 1. september skiftede husholdnings- og håndarbejdsskolerne navn til De Frie Fagskoler, det gælder både skolerne og deres forening. Det skete som led i et flerårigt udviklingsarbejde, som skal geare skolerne til nye generationer af elever. "Også i det nye millennium har unge behov for at lære gennem hænderne, veksle hyppigt mellem teori og praksis og at udvikle sig personligt i et trygt miljø," siger Christian Schulz og fortsætter: "De Frie Fagskoler ved, at de unges livsstil er en konstant udfordring og afgørende for de unges fremtid. Et sundt liv, et kreativt liv og et trygt liv med fokus på både individets behov og social interaktion er nøglen til de unges fremtid, og det tilbyder de Frie Fagskoler, fordi de baserer sig på det specielle udviklingsrum, der skabes af kostskolemiljøet, den særlige faglighed, den unikke pædagogik, fokus på livsstil samt ikke mindst de dygtige vejledere."