Folkestyret og de frivillige organisationer

Folkestyret og de frivillige organisationer

Tuesday, October 25, 2011

Kan folkestyret overleve af sig selv? Og hvilken rolle spiller det frivillige arbejde i fremtidens folkestyre? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver rejst på tre debatmøder.

De tre møder arrangeres af Foreningen Norden, FN-Forbundet og Kulturelle Samråd i samarbejde med DFS, som bidrager med økonomisk støtte.

"Emnet vil lægge op til debat om frivillighed 2011 med de muligheder og trusler, der er for vores velkendte nordiske folkestyremodel med aktiv deltagelse af folket," siger Foreningen Nordens generalsekretær, Peter Jon Larsen, i foreningens medlemsblad.

  Zenia Stampe_160
Anette Wilhelmsen_160
Folketingsmedlemmerne Zenia Stampe (RV) og Anette Wilhelmsen (SF) deltager i debatmøderne.

 

Næstved, onsdag den 26. oktober, kl. 19
Sted: Futuracenteret
Indledere:
• Folketingsmedlem Zenia Stampe (RV)
• Kulturdirektør Per B. Christensen
• Leder Jette Leth Buhl

Odense, onsdag den 2. november, kl. 18.45
Sted: Centralbiblioteket på Banegården
Indledere:
• Folketingsmedlem Anette Wilhelmsen (SF)
• Klubformand Ole Larsen
• Udviklingskonsulent, DFS, Helle Bjerregård
• Fhv. administrationschef Svend Tychsen

København, mandag den 5. december, kl. 13
Sted: DGI-byen - Tietgensgade 65 - 1704 København V
13.00 Åbning/velkomst på FN's internationale dag for frivilligt arbejde
v./ FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson
13.15 Det europæiske Frivillighedsår
v./ Udviklingskonsulent Helle Bjerregård, Dansk Folkeoplysnings
Samråd
13.30 Foreningstraditionens baggrund - har også fremtiden brug for
foreningslivet?
v./ Professor Uffe Østergaard, CBS
14.15 Folkelig deltagelse i folkestyret - i afvikling eller fremgang?
v./ Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
15.00 Debat om frivillighed
v./ Folketingsmedlem Zenia Stampe (RV)
Folketingsmedlem Annette Vilhelmsen (SF)
Moderator fhv. administrationschef Svend Tychsen
15.50 Afslutning og opsummering
v./ Foreningen NORDENs generalsekretær Peter Jon Larsen
Tilmelding sker tilsuzanne@foreningen-norden.dk - eller tlf. 35 42 63 25
Deltagelse er gratis.