Skolerne har ikke givet op

Skolerne har ikke givet op

Tuesday, September 28, 2010

Håbet om at fjerne eller begrænse nedskæringerne på efterskoler, produktionsskoler og højskoler lever endnu. Alle tre skoleformer iværksætter kampagner, der skal vise, hvorfor Danmark har brug for de.

"Uanset hvordan man vender og drejer det, er efterskolerne vigtige for Danmarks fremtid," står der i disse dage i dagbladsannoncer fra Efterskoleforeningen.
Annoncerne henviser til, at der er væsentligt mindre frafald på ungdomsuddannelserne blandt dem, som har været på efterskole. Samtidig dokumenterer tal fra Danmarks Statistik, at tidligere efterskoleelever gennemfører deres videregående uddannelser hurtigere end andre.

En investering
Tre andre annoncer indgår i Efterskoleforeningens kampagne. Annoncerne viser grafisk, at efterskolerne bryder negativ social arv, at skolerne er med til at få flere til at tage en ungdomsuddannelse, at efterskolerne er med til at få flere i udkantsområder til at tage en ungdomsuddannelse og at efterskolerne hjælper tosprogede med at integrere sig.
Efterskoleforeningen ønsker at få politisk opmærksomhed på, at de penge, der bruges på skoleformen ikke blot er en udgift, men faktisk i højere grad en investering i unge og i Danmarks fremtid.

Et angreb på de svageste
Også Produktionsskoleforeningen protesterer mod nedskæringer på skoleydelsen samt regeringens ønsker om at indskrænke målgruppen. Foreningen arbejder på at engagere medarbejdere, forstandere og bestyrelsesmedlemmer i en aktion for skoleformen:
"Derfor opfordrer vi jer til at deltage i en bred offensiv mod det, som vi ser som et politisk angreb på nogle af de svageste i samfundet - nemlig de unge der har brug for et ophold på en produktionsskole," skriver foreningen i et nyhedsbrev.Selv om højskoleforeningen fik rokeret om på nogle af nedskæringerne, inden regeringen fremlagde sit finanslovsforslag, har man ikke opgivet at få begrænset besparelserne. Bl.a. iværksætter foreningen en annoncekampagne i begyndelsen af oktober.