Ny udgivelse om folkeoplysningens pædagogiske kvaliteter

Ny udgivelse om folkeoplysningens pædagogiske kvaliteter

Thursday, June 10, 2010

Når den er bedst, hjælper folkeoplysningen hjælper deltagere til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig. Det var konklusionen i en forskningsanalyse 2009. Nu er teksten udkommet som pjece.

Tre grønne frøer hopper nysgerrigt hen til et hus, hvor der står "folkeoplysningen" på muren. Indenfor sidder en prinsesse. Kysset bliver vi snydt for, men ud af den anden dør spankulerer tre tilfredse og selvsikre prinser.
Det er en af de tegninger, der illustrerer en ny udgivelse af Steen Elsborgs og Steen Høyrup Pedersens "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen".

Mennesker på kanten
Da deres analyse blev offentliggjort i 2009, skrev vi bl.a. om indholdet
"Elsborg og Høyrup Pedersen har undersøgt fem særlige undervisningsforløb i oplysningsforbund og daghøjskoler. Alle forløbene retter sig mod mennesker, der af forskellige grunde står på kanten, og som ikke er motiverede for at lære nyt. På den baggrund har forskerne analyseret sig frem til fem elementer, som kendetegner det motiverende og mønsterbrydende folkeoplysende læringsrum:

• insisteren på at møde og relatere sig til deltageren som ressourcefuld aktør
• energigivende sociale rammer for handling
• fleksibel målrettet tilrettelæggelse af indholdet
• aktivt samspil mellem undervisning og vejledning
• fokus på både uddannelses- og dannelsesprocesser

Disse fem elementer strukturerer den 35 sider lange artikel, som er spækket med citater fra deltagere, undervisere, vejledere og skoleledere.

Pjecen "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen" kan rekvireres ved henvendelse til DFS, dfs@dfs.dk, 33 15 14 66

Rød pilDownload pjecen her

klasse_smal_1