Ny folkeoplysningslov til foråret

Ny folkeoplysningslov til foråret

Tuesday, October 5, 2010

I februar 2011 vil undervisningsministeren præsentere et forslag til revision af folkeoplysningsloven. Til gengæld har regeringen ingen planer om at ændre loven om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet i forlængelse af den lovovervågning, der har fundet sted i år.

Tirsdag den 5. oktober offentliggjorde statsministeren regeringens lovkatalog. Det indeholder de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i det kommende folketingsår, dvs. inden sommeren 2011.

Folkeoplysningslov til foråret
På undervisningsministerens del af listen optræder den forventede revision af folkeoplysningsloven. Et udvalg, nedsat af ministeren, afsluttede før sommerferien sit arbejde, og resultatet forventes snart offentliggjort.
Rapporten indeholder en række forslag til ændringer af loven om folkeoplysning. Disse anbefalinger danner grundlag for Undervisningsministeriets arbejde med en lovrevision.
Om dette område står der i lovkataloget:
"Ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Ændring af formål m.v.) (Feb II)
Forslaget vedrører især en udvidet formålsbestemmelse samt en række præciseringer i tilskudsreglerne. Forslaget følger op på arbejdet i regeringens Folkeoplysningsudvalg."

Ingen ændringer
Da loven om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet blev vedtaget i 2007, indgik det, at der skulle gøres status i 2010, den såkaldte lovovervågning. Til det formål har Evalueringsinstituttet (EVA) udarbejdet en rapport " Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv."
Ifølge lovkataloget vl denne overvågning ikke føre til ændringer af loven. I lovkataloget står der:
"Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Opfølgning på lovovervågning i forbindelse med anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet) (Feb I)
Forslaget vil indeholde eventuelle lovgivningsmæssige konsekvenser af en iværksat lov-overvågning på området. Det forventes p.t., at forslaget alene vil indebære en ophævelse af lovens revisionsbestemmelse."