Mellem folkeoplysning og hårde kompetencer

Mellem folkeoplysning og hårde kompetencer

Friday, September 17, 2010

Hvordan kan man forene folkeoplysningens klassiske dyder med politiske krav om faglige og boglige fag og resultater, der er målbare og valide. Det er et tema for US-centerets konference, som tager udgangspunkt i ungdomsskolerne, men samtidig behandler et relevant tema for alle folkeoplysere.

US-centret er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskolerne. I invitationen til konferencen skriver centeret:

Ingen modstrid
"Ungdomsskolerne mærker i disse år et ændret fokus på de unges kompetencer. Ungdomsskolen vil selv medtænkes som en integreret del af uddannelsessystemet, hvilket stiller krav til tilrettelæggelsen.
Faglige og boglige fag skal prioriteres. Resultater skal være målbare og valide. Det kan være vanskeligt at se skoleformens klassiske folkeoplysende dyder og de eksperimenterende samværsformers fremtid i den sammenhæng.
Med denne konference viser US-centret, at der ikke behøver at være modstrid mellem de politiske krav og ungdomsskolen classic. Ungdomsskolen skal være på forkant med de samfundsmæssige ønsker og ungegruppernes stadige forandringer."

Oplægsholdere

• Rasmus Kjær, projektleder i Folkehøjskolernes Forening, foredragsholder og forfatter til bøger og artikler om pædagogiske forhold, udgivet i blandt andet Ungdomsskolehåndbogen.
• Steen Hildebrandt, professor, Ph.D i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.
• Lene Andersen, civiløkonom HA, frafalden stud.teol., filosof og forfatter til bl.a. bogserien Baade-Og. Iværksætter af wiki-projektet democracy-handbook.org og medlem af Dansk Folkeoplysnings Tænketank om Folkeoplysning i år 2020.
• Anne-Stina Sørensen, Sociolog. Har bl.a. forsket på Københavns Universitet ifm. Ringstedforsøget om unge, ungdomskultur og risikoadfærd og har de sidste 10 år arbejdet som konsulent og foredragsholder.

Tid: Tirsdag d. 23. november 2010
Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17 - 19, Horsens.
Pris: 1500 kr.
Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2010
Rabatmuligheder: Early birdy rabat senest 24. september. Rabat 100 kr. pr. person. Grupperabat ved samlet tilmelding på 4 personer fra samme skole. Rabat = 100 kr. pr. person.

Rød pilProgram, yderligere oplysning og tilmelding

Relaterede nyheder