Kulturchefer varsler ny folkeoplysningsbølge

Kulturchefer varsler ny folkeoplysningsbølge

Wednesday, November 24, 2010

Samarbejde mellem biblioteket og folkeoplysningen kan sætte gang i en ny folkeoplysningsbølge. Det mener Børne- og Kulturchefforeningen, som sætter fokus på læring og fællesskab i lokalsamfundet.

Vi må inddrage alle de gode kræfter, der findes i nabolaget - i familierne, foreningerne og i de lokale virksomheder. Sådan lyder det fra Børne- og Kulturchefforeningen.

Guldet i nabolaget
"Traditionelt ser vi vores område som en række af institutioner, der leverer pædagogiske og kulturelle tilbud til lokalsamfundet. Men hvad nu, hvis vi ikke tænker med afsæt i institutionerne? Hvad nu hvis vi i stedet ser lokalsamfundet som et miljø for læring og kulturskabelse? Hvad nu hvis vi ser på alt det, der ligger imellem vores institutioner, nemlig et forgrenet netværk af relationer og læringsrum?" spurgte Klaus Majgaard, formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) på foreningens årsmøde i midten af november.
I forbindelse med årsmødet udgav foreningen en pjece med titlen "Guldet i nabolaget". I forordet kan man bl.a. læse: "Vi vil lade læring og fællesskab være overskriften for den samlede indsats i børne- og kulturchefernes arbejde. Vi tror, at vi sammen - i fællesskab - kan gøre lokalsamfundet til et inkluderende læringsmiljø."

Folkeoplysningsbølge
"Livslang uddannelse - livslange fællesskaber" hedder et af pjecens kapitler. Her rejser foreningen spørgsmålet: "Kan idealer fra folkeoplysningen med medborgerskabet som et centralt begreb understøtte vores overgang til videns og netværkssamfundet? Idealer, som fremmer deltagelse og ikke ekskluderer nogen?"
Foreningen mener, at "…et samarbejde mellem biblioteket og folkeoplysningen kan sætte gang i en ny folkeoplysningsbølge, hvor videnssamfundets oplysningsarbejde, som også inkluderer den virtuelle arena, udvikles gennem nye partnerskaber."
Også det frivillige foreningsliv kan ifølge pjecen spille en væsentlig rolle for læringen i det lokale fællesskab.

Relaterede nyheder