Idrætten skal løse opgaver for kommunerne

Idrætten skal løse opgaver for kommunerne

Tuesday, November 10, 2009

Idrætsforeninger skal kunne løfte flere kommunale opgaver, og derfor skal kommunerne have mulighed for at give driftsstøtte til foreningerne for at løse konkrete opgaver. Det sagde DGI’s formand, Søren Møller, i sin landsmødeberetning.

DGI-formandens udspil var direkte møntet på det nationale folkeoplysningsudvalg og den revision af folkeoplysningsloven, som forventes at følge efter. Med forslaget lægger Søren Møller sig tæt op af Søjle 3 i DFS' forslag til folkeoplysningsudvalget, hvor der bl.a. står:
"DFS foreslår, at kommunerne forpligtes til at indtænke og indskrive folkeoplysningens aktører i deres informations- og oplysningsindsatser, bl.a. i form af foredrag, debatmøder og kursusvirksomhed."

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger repræsenterer over 5000 idrætsforeninger og deres knap 1,5 millioner medlemmer.

Udlicitering til borgerne
"Der har i flere år været meget fokus på udlicitering. Der har været debat om forholdet mellem offentlig og privat levering af service. I den forbindelse har man næsten totalt overset en tredje vej - nemlig, at opgaverne kan varetages af borgerne selv i kraft af foreninger," siger formanden for DGI, Søren Møller og tilføjer
"Helt kontant handler det om, at kommunerne skal kunne tilpasse opgaverne til foreningerne, frem for at foreninger skal tilpasse sig det kommunale bureaukrati - og dermed miste foreningspræget. Dét vil være en tredje vej i udviklingen af velfærdssamfundet."

DGI's folkeoplysende forpligtelse
Søren Møller beskrev folkeoplysningsudvalgets kommissiorium som - kort sagt - at folkeoplysningen skal bidrage til, at Danmark fungerer som et demokratisk velfærdssamfund. Han sagde:
"Vi er enige i, at folkelig oplysning kan styrke sammenhængskraften og skabe sundhed og integration. Ja, vi mener, at folkelig oplysning er afgørende for, at det sker. Men vi mener ikke, at Folkeoplysning kan afgrænses til voksenundervisning, højskoler, efterskoler og foreningsliv alene.  Nej, i vores forståelse er folkeoplysning en forudsætning for vores demokrati og for forståelse af forholdet mellem samfund og medborger."
Videre sagde han:
"DGI vedkender sig gerne den folkeoplysende forpligtelse. Vi føler os i høj grad forpligtet på at fremme aktivt medborgerskab. Vi kan bestemt ikke beskyldes for at gøre folk til passive tilskuere, og vi repræsenterer væsentlige ingredienser i sammenhængskraften i Danmark."

Fire folkeoplysningslove
Ifølge Søren Møller skal pressen ses som en del af folkeoplysningen. På den baggrund mente han, at man allerhelst skulle lave fire forskellige love:
• Lov om Folkeoplysende medievirksomhed
• Lov om Folkeoplysende undervisningsvirksomhed
• Lov om Folkeoplysende foreningsvirksomhed.
• Lov om Folkeoplysende borgerinddragelse i kommunerne.